ساعات کاری درمانگاه به چه صورت است؟

درمانگاه بهیان بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به مراجعین محترم می باشد.

شیوه گرفتن نوبت در درمانگاه بهیان چگونه است؟

برای گرفتن نوبت حضوری و یا تلفنی اقدام نمایید:

  • مراجعه به درمانگاه و گرفتن نوبت برای ویزیت در همان روز توسط پزشک اورژانس قابل انجام است.
  • مراجعه به درمانگاه و ویزیت توسط ماما در تمام روزهای هفته قابل انجام است.
  • تماس تلفنی با درمانگاه و نوبت گرفتن برای پزشکان کلینیک های تخصصی که در طی روزهای هفته طبق برنامه در درمانگاه ارائه خدمت می نمایند.

سوال

جواب