درمانگاه بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت است.

شماره تلفن و ایمیل

تلفن: ۷۶۲۷۴۵۳۹-۰۲۱

موبایل: ۰۹۲۱۳۷۷۶۹۱۳

فکس: ۷۶۲۹۱۴۲۶-۰۲۱

behyanmedical2020@gmail.com

insta: @behyan.pardis.clinic

آدرس درمانگاه

تهران، پردیس، فاز ۴، بلوار سفیر امید، خیابان دیانت پور

کد پستی: ۱۶۵۸۳۵۴۱۳۴