سخن مدیر عامل

سخن مدیر عامل

عرض ادب و احترام حضور شهروندان محترم شهر پردیس و افرادی که جهت کسب خدمات تشخیصی و درمانی، درمانگاه بهیان را انتخاب می نمایند.

درمانگاه بهیان تلاش میکند که محیطی شایسته جهت ارائه خدمات پزشکی به بیماران فراهم نماید. مهمترین هدف درمانگاه تلاش شبانه روزی و ارائه خدمات با کیفیت برای بیماران می باشد.

رضایت و آرامش خاطر و امنیت شما در این مرکز درمانی اولویت نخست ما می باشد و در این راستا قدم برمیداریم. جهت نیل به اهداف خود علاوه بر به خدمت گرفتن پزشکان و پرسنل متعهد، از کمک و راهنمایی همکاران با تجربه خود نیز بهره خواهیم برد. مهمترین کمک برای دستیابی به اهداف درمانگاه، انتقادات و پیشنهادات شما مراجعه کنندگان گرامی می باشد، لذا تقاضامندیم در این مسیردشوار، ما را یاری بفرمایید تا بتوانیم الگویی برای خدمت رسانی برای شما فراهم نماییم.

 

اهداف درمانگاه

اهداف درمانگاه

هدف چهارم

هدف چهارم4

توسعه ارائه خدمات پیشگیری و تشخیصی و درمانی به تبعیت از اسقبال و پشتیبانی شهروندان محترم شهر پردیس

هدف سوم

هدف سوم3

توانمند سازی کارکنان با تاکید بر کسب دانش روز و حمایت از شرکت در کنفرانس های علمی و کارگاه های آموزشی

هدف دوم

هدف دوم2

ارتقاء سطح ایمنی بیماران و پرسنل با بکارگیری پروتکل های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

هدف اول

هدف اول1

ارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی از طریق همکاری با پرسنل کارآمد و به روز

پرسنل درمانگاه

پرسنل درمانگاه

 

مریم مظفری

منشی درمانگاه

مهدیه زابلی

منشی درمانگاه